Firma DTE Systems bola založená v roku 1996 v Nemeckom Recklinghausene. Rýchlo však expandovala na ďalšie trhy ako je Taliansko, Holandsko, Anglicko, Švajčiarsko, Belgicko a Turecko. Momentálne je zastúpená vo všetkých významných krajinách a svetadieloch. 

Hlavným cielom firmy DTE je ponúknuť zákazníkom inovatívne výrobky ktore spĺňajú tie najvyžšie nároky na kvalitu a ponúkajú zákazníkom spoľahlivosť v každodennej prevádzke. 

DTE System Slovensko je oficiáným zástupcom firmy DTE System na Slovenskom a Maďarskom trhu. Naším cieľom je sprístupniť tieto výrobky zákazníkom na spomýnaných trchoch a zabezpečiť pre nich nielen nadštandardné výrobky ale aj služby v danom smere.

Preto naša firma vykonáva motáž a servis priamo u zákazníka. Po dohode vieme pricestovať priamo ku vam a chip vám namontujeme a odskúšame. Okrem montáže a naladenia chipov ponúkame na všetky výrobky servis a diagnostiku.